امروز یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷

بنیاد بازی های ملی

لیگ بازی های رایانه ای ایران

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از جایزه یک میلیارد ریالی لیگ بازی‌های رایانه‌ای ایران خبر داد و گفت: نمایندگان ایران در این لیگ برای شرکت در مسابقات جهانی بازی‌های رایانه‌ای…