اخبار گیم ایران

لیگ بازی های رایانه ای ایران

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از جایزه یک میلیارد ریالی لیگ بازی‌های رایانه‌ای ایران خبر داد و گفت: نمایندگان ایران در این لیگ برای شرکت در مسابقات جهانی بازی‌های رایانه‌ای پاریس از سوی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای اعزام خواهند شد و حمایت های بیشتری از این به بعد در این بخش صورت میگیرد. همانطور که میدانید هر ساله مسابقات لیگ بازی های رایانه ای در چند بخش در برج میلاد دنبال می شود ، و در ای...[Read More]

Sign In

Lost Password